FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทีม รพ.เขาวง ชนะเลิศการแข่งขันส้มตำลีลาในงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2556

วันที่ 6 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 413 คน)
 
ทีมโรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง คว้าชนะเลิศการแข่งขันส้มตำลีลา ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ที่เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสันชัย จันทร์นวล ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการแข่งขันส้มตำลีลา ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นโดยมีตัวแทนจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 18 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับคณะกรรมการให้คะแนนมาจากหลายหน่วยงาน อาทิ นายพิชัย คิวานนท์ พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, ปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การให้คะแนนพิจารณาที่รสชาติ ลีลาท่าทางประกอบ การประกอบตกแต่งภาชนะ การแต่งกายของผู้เข้าประกวด ตามหลักสุขาภิบาล การเลือกสรรวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส

ผลการแข่งขันปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง เงินสด 7,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมหนองใหญ่ หนองกุงศรีตำระเบิด อำเภอหนองกุงศรี เงินสด 5,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล และในวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ก็จะมีการแข่งขันการประกวดเมนูชูสุขภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยประเภทเมนูชูสุขภาพ แบ่งเป็นอาคารคาว 1 อย่าง อาหารหวาน 1 อย่าง

 
.....................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com