FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมเสนอสร้างเส้นทางเชื่อม 4 เส้นทางในตัวเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ

วันที่ 8 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 235 คน)
 
          เช้าวันนี้ ( 8 มีนาคม 2556 ) ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการประชุม คณะทำงานศึกษาความเหมาะสม โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองและถนนที่สามารถเชื่อมเส้นทาง East West Economic Corridor ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสันชัย จันทร์นวล ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม และมีส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การจัดทำเส้นทางเชื่อม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองให้มีความสะดวก คล่องตัวมากขึ้นและเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต
          โดยสรุป คณะทำงานได้มีมติเสนอเส้นทาง จำนวน 4 เส้นทาง เพื่อนำเสนอผู้บริหารจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตัดสินใจจัดทำเป็นแผนพัฒนาจังหวัด ส่งไปยังกรมทางหลวงชนบท เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนี้
          ถนนสาย ที่1 ระยะทาง 3 กิโลเมตร เริ่มต้นที่แยกบายพาส กส.12 หรือ 4 แยก บ้านครูเปลื้อง ไปจรด ถนนสาย227 บริเวณ ห้วยสีทน
          ถนนสาย ที่2 ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ สามแยกทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปจรด ถนนสาย ทล. 214 ทางไปอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
          ถนนสาย ที่3 ระยะทาง 9 กิโลเมตร ถนนเลียบคลองชลประทาน เริ่มต้นที่ แยก ทล.12 บ้านหามแห เลียบคลองชลประทาน ออกเส้นบ้านทุ่งมน ไปอำเภอโพธิ์ชัย
          ถนนสาย ที่4 ถนนเลียบคลองฮีโร่ไปจนถึงบ้านโคกก่อง จรดถนนสาย227 ไปอำเภอสหัสขันธ์ ซึ่งหากผู้บริหารจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นชอบ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้นำเสนอแผนไปยัง กรมทางหลวงชนบท เพื่อให้เข้ามาทำการสำรวจพื้นที่ ศึกษาข้อมูลและศึกษาผลกระทบ ก่อนอนุมัติงบประมาณก่อสร้างตามลำดับ
 
……………………………… วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com