FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการและสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคม

วันที่ 8 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 146 คน)
 
นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า กระทรวงคมนาคมได้กำหนดจัดงานนิทรรศการและการสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563 ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ปีงบประมาณ 2556-2563 และการพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนาดังกล่าว เพื่อร่วมให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และรับทราบแนวทางการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
 
 
............................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com