FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
วัดป่ามัชฌิมาวาส บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานบุญผะเหวด

วันที่ 18 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 803 คน)
 
นายบัณฑิต ชนะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธาสนิกชนร่วมกิจกรรมงานบุญผะเหวด ที่วัดป่ามัชฌิมาวาส บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
          กิจกรรมงานบุญผะเหวด หรือ เทศน์มหาชาติ ที่วัดป่ามัชฌิมาวาส บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคมจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2556 กิจกรรมประกอบด้วย แห่งพระอุปคุต การเจริญพระพุทธมนต์ , เทศน์สังกาด ,การแสดงเรื่องย่อพระเวสสันดรของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ , และเทศน์มหาชาติ การจัดงานบุญผะเหวด ในครั้งนี้ไดรับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ แห่ต้นเงินเข้ามาถวายในช่วงเทศมหาชาติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน รวมเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 แสนบาทเศษ โอกาสนี้ พระอาจารย์ เมือง พลวฑฺโฒ หรือ หลวงพ่อเมือง เจ้าอาวาส ได้ขออนุโมทนาเงินส่วนนี้สมทบสร้างพระมหาเจดีย์ วัดป่ามัชฌิมวาส เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เตรียมดำเนินการก่อสร้างอยู่ ขณะนี้อยู่ในห้วงการปรับ ถมที่ดินบริเวณที่จะก่อสร้างพระมหาเจดีย์
          วัดป่ามัชฌิมวาสแห่งนี้ สร้างขึ้นราวปี 2474 มีพระเณรจำพรรษอยู่ร่วม 30 รูป ปัจจุบัน มีหลวงพ่อเมือง พลวัฑโฒ พระเกจิสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดมีพื้นที่กว้างขวาง อุดมด้วยแมกไม้ที่ร่มครึ้มทั่วบริเวณวัดแล้ว ยังมี "อาจารย์ใหญ่" หรือซากศพมนุษย์ ภายในศาลาอัศวินวิจิตร หรือพิพิธภัณฑ์ศพ ไว้ให้ศึกษาสัจธรรมชีวิตอีกด้วย ในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมที่วัดป่ามัชฌิมวาสแห่งนี้อย่างเนืองแน่น
 
……………………………………… วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com