FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มยุวชนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ การประกวดโครงการ เธอ คือแรงบันดาลใจ ปีที่ 4

วันที่ 20 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 167 คน)
 
พระมหาสุภาพ พุทธวิริโย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ วัดป่านาคำ ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ได้ส่งเยาวชนตำบลจุมจัง ชื่อกลุ่มยุวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งโครงการ หนึ่งไร่ สร้างฝัน เข้าประกวดตามโครงการ เธอ คือแรงบันดาลใจ ปีที่ 4 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ทำประโยชน์ต่อสังคม ผลการประกวดปรากฎว่ากลุ่มยุวชนเศรษฐกิจพอเพียงได้ผ่านการคัดเลือก รอบที่1 คัดจาก 600 ทีมทั่วประเทศ เหลือ 60 ทีม และผ่านเข้ารอบ 2 คัดเลือกจาก 60 ทีมทั่วประเทศให้เหลือ 12 ทีม และทีมยุวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จะเข้ารับการคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศ ที่วังลดาวัลย์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 มีนาคม 2556 นี้
 
 
 ...................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com