FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์อบรมกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและเทคนิคการขายแบบมืออาชีพแก่ผู้ประกอบการผ้าไหมแพรวา

วันที่ 20 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 200 คน)
 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก การทำธุรกิจและเทคนิคการขายแบบมืออาชีพแก่ผู้ประกอบการและผู้ผลิตผ้าไหมแพรวา ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
 
นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก การทำธุรกิจและเทคนิคการขายแบบมืออาชีพแก่ผู้ประกอบการและผู้ผลิตผ้าไหมแพรวา ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2556 ที่โรงแรมริมปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตผ้าไหมแพรวาจากอำเภอคำม่วงและอำเภอสหัสขันธ์ที่เข้ารับการอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน มีองค์ความรู้ด้านการตลาดและทักษะการขายแบบมืออาชีพและสามารถขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้ารองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคการค้าเสรีเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาซึ่งเป็นผ้าไหมที่มีลักษณะการทอลวดลายบนผืนผ้าวิจิตรสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ยากแก่การเลียนแบบ จนได้รับการขนานนามว่า ราชินีแห่งไหม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษของชาวผู้ไทย ให้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น
 
และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI แก่ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าไหมแพรวา จากอำเภอคำม่วง และ อำเภอ สหัสขันธ์ จำนวน 36 ราย เพื่อให้ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว สามารถนำตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ หรือ GI ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ไปจัดแสดงบนสินค้าที่ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผ้าไหมแพรวาแต่ละรายผลิตขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ที่มีเครื่องหมาย GI และจะทำให้ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วย
 
 
 ..............................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com