FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักกีฬาจากเขต 3 ขอนแก่น คว้าเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาจักรยาน ประเภทดาวน์ฮิลล์ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์”

วันที่ 22 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 129 คน)
 
          นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "มหาสารคามเกมส์” ในระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2556 ด้วยชนิดกีฬาจักรยาน ประเภทดาวน์ฮิลล์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ สนามการแข่งขันกีฬาจักรยานภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนเยาวชนจาก 5 ภาค ร่วมลงทำการแข่งขันชิง 1 เหรียญทองจากรายการนี้ ซึ่งผลการแข่งขันดังนี้คือ     
          ชนะเลิศ นายพรประเสริฐ คัตทะจันทร์ เขต 3 ขอนแก่น
          รองชนะเลิศอันดับ 1 นายรัฐธรรมนูญ ประนมพนธ์ เขต 1 กรุงเทพมหานคร
          รองชนะเลิศอันดับ 2 นายหาญเดช ธรรมถาวร เขต 1 ระยอง
          รองชนะเลิศอันดับ 3 นายณัฐพล จำชาติ เขต 2 ลพบุรี
          รองชนะเลิศอันดับ 4 นายสิรวิชญ์ วรรณคร เขต 4 ระนอง          
          โอกาสนี้นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานในการมอบเหรียญรางวัล และนายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี มอบมาสคอต, นายพิบูลย์ สุวรรณศรี ปลัดอาวุโสอําเภอสหัสขันธ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา.
.......................................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com