FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ออกให้บริการประชาชนชาวตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก

วันที่ 8 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 203 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำบริการของส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า แหล่งน้ำต่าง ๆ
          วันนี้ (8 พ.ค. 56) เวลา 09.30 น. นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำบริการต่าง ๆ ออกให้บริการพี่น้องประชาชนตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
          โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และพันธุ์ปลาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลร่องคำ เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะต่อไป มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ถึงบ้านพร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 10 ครัวเรือน สำหรับบริการต่าง ๆ ของที่ ให้บริการประชาชน ได้แก่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน บริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเกษตรครบวงจร , การรับสมัครงานทั้งในและต่างจังหวัด , การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย , การบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ , การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และบริการอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวตำบลร่องคำและตำบลใกล้เคียงไปใช้บริการ
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับปัญหาความต้องการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ต้องการถนนคอนกรีตจำนวน 3 สาย จะให้ทางท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเรื่องไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนปัญหาการขุดลอก ฝาย ก็จะได้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจสอบว่าใครรับผิดชอบ ส่วนเรื่องปัญหาไฟฟ้ากระตุก จะรีบประสาน กฟภ. เร่งดำเนินการให้อย่างเร่งด่วน และอีกเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ครอบคลุมกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบแล้ว ซึ่งสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาข้อผูกมัดที่ กสทช. จะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ทางจังหวัดกาฬสินธุ์จะรับไปเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วนและจะแจ้งผลให้กับทางอำเภอห้วยเม็กได้ทราบต่อไป
 
 ....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com