FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 8 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 294 คน)
 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นำคลินิกต่าง ๆ และกิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวออกให้บริการประชาชนชาวตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก
          วันนี้ (8 พ.ค. 56) เวลา 10.00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ งานส่งเสริม และงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรให้สามารถการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
          นายปัญญา ศิลปะ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า คณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา นุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก
          สำหรับภายในงานมีกิจกรรมบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ อาทิ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกบัญชี คลินิกประมง คลินิกเมล็ดพันธุ์ข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิกสหกรณ์ คลินิกปศุสัตว์ กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว การสาธิตฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนดีเด่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทรายทองและใกล้เคียงให้ความสนใจมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
 
........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com