FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญส่งผลงานเล่าเรื่องจากภาพประทับใจของในหลวงและราชวงศ์ชิงเงินรางวัล

วันที่ 9 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 185 คน)
 
          นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ด้วยกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2556 กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทเยาวชน
          โดยกติกา ผู้เข้าประกวดจะต้องหาภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือภาพโครงการพระราชดำริอื่น ๆ แล้วนำมาบรรยายด้วยเสียงว่าตนเองมีความประทับใจ ซาบซึ้งต่อภาพที่เห็นอย่างไรด้วยการอัดเสียงลงในแผ่น CD ความยาวไม่เกิน 3 นาที แล้วจัดส่งมายังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมภาพที่บรรยายเพื่อให้คณะกรรมการประกวดได้รับฟังเสียงบรรยายและดูภาพประกอบ ถึงความประทับใจซาบซึ้งเพียงใด รางวัลชนะเลิศ ทั้ง 2 ประเภท ๆ ละ 5,000.-บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 2 ประเภท ๆ ละ 3,000.-บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้ง 2 ประเภท ๆ ละ 1,000.-บาท
          ผู้สนใจจัดส่ง CD บันทึกเสียงพร้อมภาพที่ประกอบการบรรยาย ได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 (อาคารใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-821964, ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ในวัน เวลาราชการ
 
............................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com