FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ขอให้ลดละเลิกอบายมุขร่วมกันแต่งชุดขาวในเทศกาลวิสาขบูชา

วันที่ 10 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)
 
          นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การเทศน์มหาชาติ ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2556 กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมเวียนเทียน การจัดให้มีโรงทานสำหรับประชาชนผู้มาร่วมงาน
          ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องพุทธศาสนิกชน พี่น้องประชาชน ข้าราชการ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดขาว ในระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2556 และร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ วัดใกล้บ้านที่สะดวก ร่วมกันเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน ส่วนในจังหวัดได้จัดเวียนเทียนที่วัดกลาง พระอารามหลวง และขอความร่วมมือในการงดฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ร้านอาหาร สถานบันเทิงต่างๆ ก็ขอความร่วมมือในการลดละเลิกอบายมุขในช่วงวันดังกล่าวด้วย
 
 .......................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com