FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมป่าไม้เตือนประชาชนระวังถูกหลอกให้ซื้อที่ดินในเขตป่าสงวน

วันที่ 14 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 139 คน)
 
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่า ด้วยปัจจุบันได้มีการประกาศขายที่ดินผ่านทางเว็บไซด์ต่าง ๆ ในพื้นที่หลายจังหวัดโดยไม่มีหลักฐานที่ออกโดยถูกต้องจากกรมที่ดิน แต่มีการอ้างว่ามีเอกสารที่ออกจากทางราชการ เช่น ภบท.5. สปก.4-01 สทก. เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นการหลอกหลวงโดยนำเอาที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติมาขาย ซึ่งที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเป็นที่ดินของรัฐไม่สามารถซื้อขายได้ การซื้อขายหรือเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และอาจถูกดำเนินคดีได้ โดยล่าสุดพบว่ามีการประกาศขายที่ดินในอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านทางเว็บไซด์ต่าง ๆ ซึ่งตามความจริงแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเตรียมการสงวน และอุทยานแห่งชาติ ซึ่งไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการออกเอกสารสิทธิที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่แต่อย่างใด จึงขอแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบหากพบว่ามีการมาขายที่ดินดังกล่าวอาจถูกกลุ่มขบวนการหลอกลวงได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวง หรือถูกฉ้อโกง หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วนกรมป่าไม้ 1310 กด 3
 
 ...................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com