FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กกต.กาฬสินธุ์ สร้างเครือข่ายพลเมืองอาสาประชาธิปไตย

วันที่ 14 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 131 คน)
 
          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อสร้างเครือข่ายและเป็นแกนนำรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ทั้งการเลือกตั้งและการณรงค์เลือกตั้งทุกระดับ
          วันนี้ (14 พ.ค. 56) นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพลเมืองอาสาประชาธิปไตย ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นครู กศน. จากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 148 คน มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการพลเมืองอาสาประชาธิปไตย รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ตื่นตัวตามระบอบประชาธิปไตยและมีทักษะการเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการณรงค์ประชาสัมพันธ์และช่วยเหลืองานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
          สำหรับในปี 2556 มีเป้าหมายจัดอบรมพลเมืองอาสาประชาธิปไตยจำนวน 3 รุ่น รวม 442 คนในการทำหน้าที่เป็นเครือข่ายและแกนนำรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้งในการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นต่อไป
 
..................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 

 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com