FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ เตรียมเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยปลายเดือนพฤษภาคมนี้

วันที่ 14 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 307 คน)
 
          นายประสิทธิ์ คชโคตร นายกสโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 อี ประเทศไทย และสโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ ได้กำหนดพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2556 ณ ห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นห้องสมุดแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการอ่านและเพิ่มโอกาสในการศึกษาให้กับเยาวชน ประชาชนคนกาฬสินธุ์ ให้เข้าถึงสารานุกรมไทยสำหรับเด็ก และเยาวชน ฉบับพระราชทาน
          ซึ่งสโมสร ไลออนส์ ภาค 310 อี ประเทศไทย และสโมสรไลออนส์ชัยสุนทรกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาโดยตลอด และสำหรับพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทย ครั้งนี้ได้กราบเรียนเชิญ ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธี
 
 ...................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
50%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com