FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ชาวต่างชาติ ผู้พิการทางสายตา ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญ

วันที่ 15 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 145 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน ชาวต่างชาติ ผู้พิการทางสายตา ร่วมทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญกันอย่างคึกคัก เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกิจกรรมหนึ่งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2556
          เมื่อเวลา 06.30 น. วันนี้ (15 พฤษภาคม 2556) นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุดม สมรส นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามโครงการถนนสายบุญ จากอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ถึงเวียนน้ำพุ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการตักบาตรพระสงฆ์และถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 สำหรับโครงการถนนสายบุญกำหนดจัดขึ้นในวันพุธสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ซึ่งมีประชาชน ชาวต่างชาติ ผู้พิการทางสายตา มาร่วมทำบุญตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก
          พระครูวรธรรมธัช เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่า บุญเกิดขึ้นได้จากการให้ทาน รักษาศีล การเจริญภาวนา เมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็จะทำให้สังคมอยู่ด้วยความเป็นสุข จิตใจเป็นสุข และต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็มากรอบแนวคิด "ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส” นั่นก็คือ ทำให้ดูเพราะบางทีการพูดเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้เป็นตัวอย่างก็เป็นไปได้ยาก จึงเกิดโครงการถนนสายบุญ เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร อยู่ให้เห็น เกิดการมองเห็นเป็นรูปธรรม และเย็นให้สัมผัส เพราะเราได้ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะได้ความสุขใจ สบายใจ นอกจากนี้เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นเดือนที่วันสำคัญอย่างมากมายเช่นวันฉัตรมงคล วันพืชมงคล และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ด้วย จึงอยากขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมปฏิบัติธรรม ถือศีล ทำความดี
 
 ........................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com