FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันที่ 23-24 พฤษภาคมนี้

วันที่ 15 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 124 คน)
 
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
          ภายในงานมีกิจกรรมการเทศน์มหาชาติ, การทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบ "กองทุนผ้าป่าพุทธชยันตีกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2556”, การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ, การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, การเวียนเทียน, การทำบุญตักบาตร, การรักษาศีลอุโบสถ, พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์, การจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา และการจัดแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาข-บูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 ณ วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
............................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com