FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP บึงอร่ามพร้อมเปิดดำเนินการ

วันที่ 15 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 438 คน)
 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ อบต.ยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP บึงอร่ามโดยมี นายฐานวัฒน์ ธนโชคชัยอนันต์ นายอำเภอยางตลาด เป็นประธาน
          สาระสำคัญในการประชุม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP บึงอร่าม การรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ศูนย์อาหาร ต้นไม้เพาะชำอื่น ๆ โดยการจัดโซนนิ่ง เช่น โซนนิ่งอาหาร โซนนิ่งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย โซนนิ่งพืช ต้นไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ประดับ และหัตถกรรมต่าง ๆ
          นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP บึงอร่าม ขณะนี้มีความพร้อมสำหรับการเปิดดำเนินการแล้วและมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สมัครเข้ามาเพื่อจำหน่ายสินค้าแล้วประมาณ 30 ราย และมีสินค้าหลากหลาย สำหรับศูนย์ฯ นี้มีความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ติดกับเส้นทางสายกาฬสินธุ์-ขอนแก่น และในอนาคตจะเป็นทางผ่านของถนนสายระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก นอกจานั้นบริเวณติดกันยังเป็นสนามกีฬากอล์ฟไดโนซอร์ที่มีขนาด 18 หลุมมาตรฐาน ติดกับอ่างเก็บน้ำบึงอร่าม ประกอบกับจุดนี้ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น จึงคาดว่าศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP บึงอร่ามนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นศูนย์รวมตลาดชุมชนที่มีขีดความสามารถในการรองรับและบริการกลุ่มอาเซียนที่ใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกได้
 
 ...................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com