FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์เตรียมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556

วันที่ 16 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 184 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2556 โดยเน้นให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และให้เวทีแสดงออกและนำเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนจากทุกอำเภอของจังหวัด
          วันนี้ 16 พฤษภาคม 2556 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดงานฯ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเยาวชนแห่งชาติ
          สำหรับกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้นจะเน้นให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสมัชชาเด็กและเยาวชนจากทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ การจัดเวทีเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในเรื่องของการร้องเพลงและเล่นดนตรี การเล่นเกมส์แข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การจัดเสวนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การจัดกิจกรรมการณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั่น กิจกรรมการต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
 
 ........................................ สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com