FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามโครงการ 3 ดี หวังผลขับเคลื่อนแบบ100% อย่างน้อยอำเภอละ 2 ตำบล

วันที่ 16 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 470 คน)
 
เช้าวันนี้ ( 16 พฤษภาคม 56 ) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้า โครงการ กาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศให้เป็นระเบียบวาระจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2556-2558 โดยมี ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ,วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ , สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม
 
นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในห้วงปีพ.ศ.2556นี้ มุ่งเน้นให้เกิด 4 กิจกรรมหลักในพื้นที่ ได้แก่ 1.งานศพปลอดเหล้า 2.งดใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 3.ยกระดับมาตรฐานสุขศาลา 4.สร้างชุมชนสีเขียว และจากการออกตรวจ ติดตาม การดำเนินงานในพื้นที่อำเภอต่างๆพบว่า หลายอำเภอขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งในส่วนของ ท้องที่ ท้องถิ่น และภาคประชาชน เช่น ในพื้นที่อำเภอร่องคำ , คำม่วง , หนองกุงศรี , นาคู ,ห้วยเม็ก เป็นต้น และในต้นเดือนมิถุนายน 2556 จะได้แบ่งสาย มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัดออกตรวจติดตามโครงการ กาฬสินธุ์ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ในทุกอำเภอ โดยเบื้องต้น ต้องการให้ขับเคลื่อนแบบ100% อย่างน้อยอำเภอละ 2 ตำบล
 
 
 ............................................ วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com