FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ประกาศ ชะลอการส่งน้ำฤดูฝนปี 2556

วันที่ 16 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 145 คน)
 
นายปิยปัญญา ภู่ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว แจ้งว่า จากที่ได้เกิดภาวะภัยแล้ง ฝนตกน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์มีปริมาณน้อยมาก จนเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำ 227.35 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ประมาณร้อยละ 11.48 เป็นปริมาณน้ำที่ใช้ได้เพียง 127.35 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ประมาณร้อยละ 7.48 ทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่เพียงพอสำหรับการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงต้นฤดูฝน ปี 2556 ซึ่งเป็นช่วงตกกล้าเตรียมแปลง โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จะสงวนน้ำในส่วนนี้ไว้เพื่อการประปา อุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น
 
ทางโครงการฯจึงขอประกาศชะลอการส่งน้ำ เพื่อการเกษตรช่วงฤดูฝน ปี 2556 อย่างไม่มีกำหนดจนกว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย ในช่วงนี้ จึงขอให้เกษตรกรชะลอการปลูกพืชไว้ก่อน และขอให้ติดตามข่าวสาร ฝน ฟ้า อากาศและสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำลำปาว อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินและวางแผนในการเพาะปลูกพืชในช่วงหน้าฝน ปี 2556 ต่อไป
 
 
 
 .......................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com