FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ดี-เดย์ 7 มิถุนายนนี้ เปิดตัวทีมกำจัดหนูและนกออกปฏิบัติภารกิจพร้อมกันทุกจุด ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 17 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 146 คน)
 
เช้าวันนี้ ( 17 พ.ค.56 ) ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุม ของส่วนราชการต่างๆ เพื่อหาแนวทางกำจัดหนู และควบคุมนก ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งนับวันเพิ่มปริมาณมากขึ้น และเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ตามมามากมาย
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุมกล่าวว่า หนู และ นก เป็นพาหะของโรคร้ายต่างๆ เช่นโรคเลปโตสไปโลซีส หรือโรคฉี่หนู , โรคไข้หวัดนก , โรคระบบทางเดินหายใจเป็นต้น หากบุคคลใดได้สัมผัสอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ประกอบกับในช่วงนี้ ปรากฏพบหนู และ นก จำนวนมาก ภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งในส่วนของอาคารศูนย์ราชการ , สำนักงาน , วัด , โรงพยาบาล , สถานศึกษา , ตลาดสด รวมถึงอาคารบ้านเรือนประชาชน จึงได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ , แขวงการทางกาฬสินธุ์ , ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ , สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ร่วมกัน วางแผนกำจัดหนูให้หมดสิ้นไป และ ควบคุมนกให้มีปริมาณลดลง และจากการเก็บข้อมูลพบว่า หนูและนกมักจะอยู่ในแหล่งที่มีอาหาร ดังนั้นในเบื้องต้นนี้ ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย โต้รุ่ง รวมถึงผู้ประกอบอาหารตามบ้านเรือน เมื่อปรุง หรือรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ขอได้ช่วยเก็บเศษอาหารใส่ถุงมิดชิดก่อนทิ้งลงถังขยะ ทำสะอาดบริเวณประกอบอาหารให้เรียบร้อย สำหรับในภาพรวม เช่นการตัดแต่งต้นไม้ที่นกชอบอยู่ หรือ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์กำจัดหนู และ นก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการ ทั้งนี้ มีกำหนด ดี-เดย์ วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2556 ซึ่งจะเป็นการเปิดตัวทีมกำจัดหนู และทีมควบคุมนก เพื่อออกปฏิบัติภารกิจพร้อมกันในทุกจุด
 
 .................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ภาพ
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com