FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ผลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์พบผู้ป่วยโรคระบบกล้ามเนื้อสูงสุด

วันที่ 17 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 314 คน)
 
ผลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์ในปี 2556 จำนวน 9 ครั้งมีผู้ป่วยมาใช้บริการรวม 1,803 ราย พบป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อสูงสุดร้อยละ 19.46 รองลงมาได้แก่โรคทางทันตกรรม และโรคระบบทางเดินหายใจ
          บ่ายวันนี้ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2556 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในแต่ละครั้ง ซึ่งผลการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 9 ครั้ง มีผู้รับบริการทั้งหมดจำนวน 1,803 ราย พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อสูงสุดจำนวน 351 รายคิดเป็นร้อยละ 19.46 รองลงมาได้แก่โรคทางทันตกรรม จำนวน 342 รายหรือร้อยละ 18.96 โรคระบบทางเดินหายใจจำนวน 213 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.81 โรคระบบกระดูกจำนวน 203 รายคิดเป็นร้อยละ 11.25 และโรคระบบทางเดินอาหารจำนวน 196 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.87 สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับพระราชทานอนุญาตให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 52 ในปี พ.ศ.2553 ปัจจุบันมีสมาชิก พอ.สว.รวมทั้งสิ้น 2,259 ราย แยกเป็นอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขจำนวน 2,057 ราย และอาสาสมัครสายสนับสนุนจำนวน 202 ราย มีผลงานการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 ถึงปัจจุบันจำนวน 49 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการรวมทั้งสิ้น 12,099 ราย
 
 ..................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 

 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com