FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ประชุมชี้แจงลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหลังพบหนี้ค้างชำระกว่า 23 ล้านบาท

วันที่ 20 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 167 คน)
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมชี้แจงลูกหนี้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หลังพบมียอดค้างชำระจำนวน 1,432 รายรวมเป็นเงินกว่า 23 ล้านบาท

วันนี้ 20 พฤษภาคม 2556 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงลูกหนี้ค้างชำระเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้ค้างชำระจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ดอนจาน กมลาไสย ร่องคำ สหัสขันธ์ สมเด็จ คำม่วง และอำเภอสามชัยจำนวน 565 ราย มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อผูกพันด้านกฎหมายตามสัญญากู้เงินและทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อเป็นการต่อสัญญา และให้ลูกหนี้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการชำระหนี้คืนกองทุนฯ รวมทั้งเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในด้านการชำระหนี้คืนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้เงินกองทุนฯ

ซึ่งจากข้อมูลลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2539- 2556 พบว่ามีลูกหนี้กองทุนฯจำนวนทั้งสิ้น 1,516 ราย วงเงินกู้ยืมจำนวน 33,049,200 บาท มียอดค้างชำระจำนวน 1,432 รายรวมเป็นเงิน 23,223,342 ล้านบาท
 

.....................................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว/ภาพ
 
 
ข่าวที่ออกอากาศทาง สทท. ช่วงข่าวภูมิภาค 11เด็ดทั่วไทย
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com