FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมสนับสนุนการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 21 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 
นายพิชญะ ยั่งยืน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น แจ้งกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่นได้จัดทำโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มีศักยภาพในการปลูกพื้นฟูสภาพป่า เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลายให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมปลูกฟื้นฟูป่าไม้ โดยในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น มีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่สามารถดำเนินการได้จำนวน 1 แปลง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล บริเวณป่าตาดมะนาว ท้องที่บ้านกุงเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท รวมเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ในอัตราไร่ละ 4,800 บาท แยกเป็นงบประมาณปลูกปีที่ 1 อัตราไร่ละ 3,800 บาท และงบประมาณบำรุงรักษา ปีที่ 2 และ 3 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น เลขที่ 2 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043 330382 ต่อ 108 หรือดูรายละเอียดที่ www.frm7.com

………………………………… สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com