FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาฬสินธุ์ขอเชิญชวนบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมพระราชทาน

วันที่ 21 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 175 คน)
 
          นายวิชัย ตะวัน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ไทยเบจเวอร์แคน จำกัด บริษัท บางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดทำโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กิดการคัดแยกขยะมูลฝอยและนำกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยลดการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยจะนำอะลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคมาจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุต่อไป ซึ่งลักษณะของกระป๋องที่เป็นอะลูมิเนียม คือ แม่เหล็กดูดไม่ติด บีบแล้วบุบง่าย ไม่มีตะเข็บ มีสัญลักษณ์บอก (ALU) โดยวัสดุที่รับบริจาคเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ได้แก่ กระป๋องเครื่องดื่มต่าง ๆ, อะไรเครื่องจักรต่าง ๆ , ฝาดึงจากกระป๋อง, ฝาเครื่องดื่มแบบดึง, ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว โดยสามารถนำอะลูมิเนียมบริจาคได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนอรรถเปศล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ในวันทำการ  หรือจะบริจาคผ่านทางไปรษณีย์    โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับขนส่งอะลูมิเนียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงทำความสะอาด บรรจุกล่อง โดยชั่งน้ำหนักแล้วไม่เกิน 5 กิโลกรัม ส่งมาที่โครงการเรียกคืนอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
.................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com