FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ชาวยางตลาดรวมพลังแผ่นดินต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 23 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 295 คน)
 
ชาวตำบลอิตื้อ หัวนาคำ และตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ด้วยการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
          บ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่สนามโรงเรียนหัวนาคำจรูญวิทย์ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ ชาวตำบล อิตื้อ หัวนาคำ และตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาดรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และมอบเข็มพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด แก่แกนนำในหมู่บ้าน ชุมชนจาก 3 ตำบลในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรโนนสูง จำนวน 300 รายที่เข้าร่วมโครงการฯเพื่อทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการค้นหา กดดันผู้ค้าและผู้เสพ แจ้งข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปปิดล้อม ตรวจค้น จับกุมผู้ค้ายาเสพติดมาดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมาย ส่วนผู้เสพก็นำไปบำบัดรักษาเพื่อให้กลับมาอยู่ร่วมกันในชุมชน หมู่บ้าน
          พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ วีระศิริ สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรโนนสูง กล่าวว่า ที่ผ่านมาถึงแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติการรีเอกซเรย์ สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อนำผู้เสพเข้าค่ายบำบัดรักษา ตลอดจนมีการกดดัน ปิดล้อม ตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดมาตลอดแต่ก็ไม่สามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดได้หมดสิ้นไปได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่จะต้องร่วมมือ รวมแรง ร่วมใจกันในการสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรโนนสูงจึงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขึ้น เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจครอบคลุมในทุกพื้นที่มากขึ้น
 
.................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com