FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่หลวงปู่เมือง เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 26 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 192 คน)
 
เช้าวันที่ ( 24 พ.ค.56 ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีพิธีถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แด่พระโพธิญาณมุนี(วิ) ฉายา พลวฑโฒ หรือหลวงปู่เมือง ณ วัดป่ามัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายากสภามหาวิทยาลัย มหาสารคาม ได้กล่าวคำประกาศเกียรติคุณว่า พระโพธิญาณมุนี(วิ) ฉายา พลวฑโฒ หรือหลวงปู่เมือง เจ้าอาวาสวัดป่าวัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ อายุ 67 ปี 47 พรรษา เป็นผู้นำคณะสงฆ์ที่มีข้อปฏิบัติงดงาม เป็นที่ยอมรับ เลื่อมใส ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก หลักการแสดงธรรม คำสอนเป็นที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังได้ใช้พลังทางพุทธธรรมมาบูรณาการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมอย่างลงตัว รวมไปถึงการสร้างสาธารณะประโยชน์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างสรรค์สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ถวายปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา พร้อมครุยวิทยฐานะ จารึกคำประกาศเกียรติคุณ ผ้าไตร ย่าม ตาลปัตร แด่ พระโพธิญาณมุนี(วิ) ฉายา พลวฑโฒ หรือหลวงปู่เมือง เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 
ทางด้านนาย ยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว หนึ่งใน ศิษยานุศิษย์กล่าวว่า มีความเลื่อมใส ศรัทธาในหลวงปู่เมือง เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส มานานแล้ว โอกาสนี้จึงได้นำ วงคาราบาว มาเปิดการแสดงให้แก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานพิธีถวายปริญญาบัตรในครั้งนี้ได้ชมฟรี. 
 
 
........................................ วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com