FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2556 วันที่ 21-23 มิถุนายน นี้

วันที่ 27 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 186 คน)
 
นายประดิษฐ์ ปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลธัญญา เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน โรงเรียน หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลธัญญา ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2556 ณ สนามโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเทศบาลตำบลธัญญาให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย โดยวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. โดยมีนายนิพนธ์ ศรีธเรศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน
สำหรับภายในงานมีการประกวดขบวนบั้งไฟสวยงาม ขบวนฟ้อนรำสวยงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2556 เป็นการแข่งขันจุดบั้งไฟ ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลธัญญา ประจำปี 2556

.........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com