FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินจังหวัดกาฬสินธุ์พบเสื่อมโทรมมากร้อยละ 25

วันที่ 28 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 173 คน)
 
          นายธวัช ปทุมพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 แจ้งว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้ติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พื้นที่แม่น้ำปาว ลำปาวน้อย และลำน้ำยังจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 12 จุด ในระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในห้องปฏิบัติการปรากฏดังนี้ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 16.7 คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 16.7 คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมร้อยละ 41.6 และคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากร้อยละ 25
          แหล่งน้ำที่มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากได้แก่ ลำน้ำปาว บริเวณพื้นที่ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย บริเวณใต้เขื่อนลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง บริเวณใต้สะพานท่าคันโท-วังสามหมอ ตำบลดงสมบูรณ์ บริเวณตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท และบริเวณบ้านดอนสนวน ตำบลหลุบ อำเภอเมือง ลำปาวน้อย บริเวณที่บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ บริเวณสะพานข้าวลำปาว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และที่บริเวณวัดอโนมานที บ้านวังเกาะเหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 
 ............................ สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com