FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ค้นหาผู้เสพในสถานศึกษาเข้าสู่การบำบัดและยึดทรัพย์ผู้ค้าตัดวงจรการแพร่ระบาดยาเสพติด

วันที่ 28 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 126 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมค้นหาผู้เสพกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาในทุกสถานศึกษาเข้าสู่การบำบัดรักษา ควบคู่กับการปิดล้อมตรวจค้นยึดทรัพย์ผู้ค้ารายใหญ่ในทุกอำเภอเพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กล่าวถึงมาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2556 ว่า จากสถิติผลการจับกุมคดียาเสพติดประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ของตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่า จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 507 คดี ผู้ต้องหา 531 คน ของกลางยาบ้า 23,873 เม็ด ยาไอซ์ 48.9 กรัม กัญชาแห้ง 22 ห่อเล็กหนัก 150 กรัม ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้กำหนดมาตรการหลักในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดไว้ดังนี้ มาตรการค้นหาผู้เสพกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาในทุกสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่การบำบัดรักษาโดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1-3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ไปดำเนินการในสถานศึกษาทุกแห่งหากพบให้ส่งเข้าบำบัดรักษาทันทีเพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติด และนอกจากนั้นได้มอบหมายให้นายอำเภอและผู้กำกับการตำรวจภูธรทุกแห่งดำเนินมาตรการปิดล้อมตรวจค้นผู้ค้ารายใหญ่ในทุกอำเภอหากพบผู้กระทำผิดให้ยึดทรัพย์ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดทุกราย
 
………………………….. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com