FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักพุทธ จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1,000,000 คน

วันที่ 5 ต.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 533 คน)
 
             นายบัณฑิต ชนะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กำหนดจัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1,000,000 คนระหว่างวันที่ 16-29 ธันวาคม 2553 เพื่อให้สตรีชาวพุทธนับล้านคนกลายเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย เพื่อให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมพระพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินไทยนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญหญิงแท้ อายุระหว่าง 15-65 ปี นับถือศาสนาพุทธ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรง สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม และเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Call Center โทร 02-831-1234 , 087-707-7771 ถึง 3 หรือ สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ www.dmycenter.com www.บวช.com หรือสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์อบรมประจำทั่วประเทศ หรือ สมัครผ่านผู้ประสานงานโครงการในอำเภอของทาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 0-4341-4983 , -4341-4985
 
 ....................... สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com