FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอกมลาไสยขอเชิญเที่ยวงานของดีเมืองกมลาไสย

วันที่ 28 ม.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)
 
ชาวอำเภอกมลาไสย ขอเชิญเที่ยวงาน "พระราษฎรบริหาร สืบสานประเพณี ของดีเมืองกมลาไสย” รับปีท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์นี้ ณ สนามแข่งเรือ ข้างหน้าที่ว่าการอำเภอกมลาไสย
          นายธนูสินธ์ ไชยศิริ นายอำเภอกมลาไสย เปิดเผยว่า อำเภอกมลาไสย เป็นเมืองเก่าแก่อายุมากว่า โดยมีพระราษฎรบริหาร (ราชวงศ์เกษ) เป็นเจ้าเมืองกมลาไสยคนแรก อำเภอกมลาไสยมีความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ ด้วยวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีของดีเมืองกมลาไสย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวอำเภอกมลาไสยให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย จึงได้กำหนดจัดงาน "พระราษฎรบริหาร สืบสานประเพณี ของดีเมืองกมลาไสย” ขึ้นในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สนามแข่งเรือ ข้างที่ว่าการอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดธิดาข้าวเหลือง 11, การประกวดทอเสื่อกก, การประกวด ฮูล่าฮูป, ประกวดส้มตำลีลา, การประกวดกลองยาวประยุกต์ รวมถึงการแสดงประวัติศาสตร์เมืองกมลาไสยที่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ควรรับรู้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-899089
 
.................................. วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com