FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.กาฬสินธุ์จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเมตตาบอลิกในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 1 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 534 คน)
 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเมตตาบอลิกเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อลดภาวะเสี่ยง ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยเน้นให้วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยตนเอง พร้อมหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกัน
          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเมตตาบอลิกเขตเทศบาล ซึ่งโรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อลดภาวะเสี่ยง และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี พร้อมหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกัน นำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 100 คนเข้าร่วมโครงการ
          นายแพทย์นพดล แข็งแรง รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ กล่าวว่า จากข้อมูลกรมอนามัย พบคนไทยอายุ 35 ปีขึ้นไป อ้วนลงพุงโดยไม่รู้ตัว สูงถึง 9 ล้าน 3 แสนคน พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คนเมืองมากกว่าคนชนบท ผู้ที่มีรอบเอวเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 เซนติเมตร มีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่โรคเบาหวาน 3-5 เท่า และผู้ป่วยเบาหวาน จะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่ายกว่าคนปกติถึง 5 เท่า อีกทั้งทุกๆ 6 นาทีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือด 1 คน เฉลี่ยเสียชีวิตถึงวันละ 236 คน และภาวะอ้วนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งตรวจพบในกลุ่มที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากปัจจุบันวิถีชีวิตเต็มไปด้วยความรีบเร่ง ไม่มีเวลาออกกำลังกาย พฤติกรรมการบริโภค และภาวะเครียดจากการทำงาน รวมถึงพันธุกรรม ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ความมั่นคงของครอบครัว และจากการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มประชาชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบกลุ่มที่มีความเสียงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง สูงถึงร้อยละ 60 ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักเกิน กรรมพันธุ์ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือการไม่ออกกำลังกาย จากปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จึงจัดโปรมแกรมลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพขึ้น เพื่อลดภาวะเสี่ยง และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยเน้นให้วิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยตนเอง พร้อมหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมกัน นำไปสู่การมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 200 คน แบ่งเป็นรุ่น ๆ ละ 100 คน และจะมีการประเมินหลังอบรม 3 เดือน ค้นหาต้นแบบและขยายผลบุคคลอื่นต่อไป
 
..................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
ชนะชัย ภูแสงศรี / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com