FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อหลวงตามหาบัว

วันที่ 15 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 219 คน)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลจันทร์ สิมะสุวรรณรงค์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดพิธีอัญเชิญรูปหล่อหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมสิสุทธิมงคล) จากวัดป่ามัชฌิมาวาส ประดิษฐาน ณ ลานบุญลานธรรม หลวงตามหาบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น เป็นต้นไป เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สักการบูชา และเป็นอนุสรณ์ศาลาประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้มาเป็นเนื้อนาบุญ ณ สถานศึกษาแห่งนี้ และนอกจากนั้นยังได้กำหนดจัดพิธีวันอาสาฬหบูชาขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานบุญลานธรรม หลวงตามหาบัว วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งการจัดพิธีครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯได้รับเมตตาจากพระโพธิญาณมุนี หลวงปู่เมือง พลฑโฒ จากวัดป่ามัชฌิมาวาส ตำบลลำพาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมทั้งสองพิธีในวันและเวลาดังกล่าว
 

..........................................สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com