FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์เตือนระวังอัคคีภัยและอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลตรุษจีน

วันที่ 2 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 119 คน)
 
          นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ด้วยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจนจะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง ฯลฯ และจุดประทัด ตามศาลเจ้า อาคารย่านธุรกิจ และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อีกทั้งในห้วงเวลาดังกล่าว อากาศแห้งแล้ง และบางครั้งเกิดลมกระโชกแรง อาจเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีลักษณะเป็นอาคารไม้เก่า และแออัด นอกจากนี้ก็ยังเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่จัดงานประเพณีต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษในการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง และจุดประทัดตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย หรืออุบัติภัยได้ง่าย
 

....................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com