FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมอาชีพสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2556

วันที่ 18 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 469 คน)
 
          นายจำลอง สุวรรณเรือง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมอาชีพสู่อาเซียน กศน.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงาน กศน.ทั้ง 18 แห่ง และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน กว่า 20 องค์กร เช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาชีพและจัดกิจกรรมการแข่งขันอาชีพต่าง ๆ
          ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในงายยังมีการแข่งขันมากมาย อาทิ การประกวดร้องเพลง, การออกแบบปักลายเสื้อผ้าพื้นเมือง, การทำปลาร้าบอง, การสานกระติบข้าว, การทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, การประดิษฐ์พานพายศรีจากใบตอง, การทำกล้วยฉาบ, การทำกระถางจากยางรถยนต์, การแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน และการประกวดของใหญ่ตามนโยบายกล้วย 9 หน่อ มะละกอ 9 ต้น คนกาฬสินธุ์ ชมการแสดงโปงลางจาก กศน.เมืองกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ฟังเพลงจากวงดนตรี กศน. ชมมายากลอินเตอร์ "STONE MAN” Got Talen กศน.โชว์ (ชาญชัย อรัญโชติ) และพบการประชันระหว่างเพลงโคราชซิ่ง (กำปั่นบ้านแท่น) ปะทะ หมอลำซิ่ง (ภูไทกาฬสินธุ์) สำนักงาน กศน.กาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียน นักศึกษา เข้าชมงานมหกรรมอาชีพสู่อาเซียน กศน.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 ....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com