FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมชี้แจงกระบวนการสรรหาแก่องค์กร 9 ประเภท

วันที่ 24 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 321 คน)
 
นายจำเนียร มูลสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะทำงานที่ปรึกษาการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน มีกำหนดจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และกระบวนการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดกาฬสินธุ์แก่ตัวแทนของหน่วยงานหรือองค์กร 9 ประเภท ได้แก่ สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมด้านการศึกษา สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน สภาหอการค้าจังหวัด หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มอาสาสมัคร องค์กรเอกชน องค์กรเกษตรกร สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น-15.00 น. ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
 

.................................สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com