FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อัยการกาฬสินธุ์จัดโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว

วันที่ 25 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)
 
สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนยุติความรุนแรงในครอบครัว และสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในสังคมไทยได้ตระหนักว่าปัญหาดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือปัญหาในครอบครัวอีกต่อไปแต่เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ไขให้หมดไปในสังคม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายอุดม สมรส รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนกาฬสินธุ์ (สคช.) จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการยุติความรุนแรงในครอบครัว และผู้หญิง ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในสังคมได้ตระหนักว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สตรี ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นปัญหาที่ทุกคนในสังคมช่วยเหลือกันได้ โดยมีผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จาก 36 ชุมชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่กรรมการที่ปรึกษาของสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย

นายเถลิงศักดิ์ แสบงบาล อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อหญิง และทรงรับเป็นองค์ทูตสันถวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเฟม ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อและโครงการเป็นองค์การเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อยกสถานภาพของสตรี สำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศไทยตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จึงน้อมนำพระดำริดังกล่าวมาดำเนินจัดทำกิจกรรมเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงเพื่อความต่อเนื่องโดยการแปรเสียงที่ลงชื่อสนับสนุนการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงเพื่อความต่อเนื่องโดยการแปรเสียงที่ลงชื่อสนับสนุนการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงกว่า 3 ล้านรายชื่อในประเทศไทยเมื่อปี 2551 ให้เป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าถวายพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาต่อไป ดังนั้น สำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานอัยการ สคช. ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน นักเรียน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี และครอบครัวในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้หมดไป


...............................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว

ชนะชัย ภูแสงศรี/ภาพ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com