FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 27 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 479 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา 28 กรกฎาคม 2556
 
เมื่อเวลา 09.39 น. วันนี้ (27 กรกฎาคม 2556) ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา 28 กรกฎาคม 2556 โดยนายสันชัย จันทร์นวล ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีในจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา โดยมีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี
 
จากนั้นประธานฝ่ายสงฆ์เจิมแป้งที่เทียนชัยมงคล และบัตรพลีนพเคราะห์ นายสันชัย จันทร์นวล ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีจุดเทียนชัยมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ โหรประกาศอัญเชิญเทวา เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์บทต่าง ๆ ครบทั้ง 9 วัน
 
นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเจริญพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพื่อป้องกันภัยอันตรายและเกิดความสุข เมื่อผู้สวดหรือเจริญพระพุทธมนต์สวดด้วยความเคารพศรัทธา พร้อมกับแผ่เมตตาขอให้อานุภาพพระปริตรคุ้มครองรักษาอยู่ทุกเมื่อแล้วทำใจให้สงบเป็นสมาชิกแน่วแน่ ก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลัง และอานุภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้การสวดพระปริตรหรือพระพุทธมนต์ ตามหลักโหราศาสตร์ที่เรียกว่าดาวนพเคราะห์ประจำวันทั้ง 9 คือ วันอาทิตย์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ และวันราหู (วันพุธกลางคืน) มีวันสมมุติอีก 1 วัน คือพระเกตุ ทำหน้าที่คุ้มครองบุคคลที่ไม่ทราบวันเกิด ซึ่งตามหลักโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า ในวันทั้ง 7 นี้มีเทวดาคุ้มครองเกี่ยวข้องด้วยกำเนิดมนุษย์ อันอาจส่งผลให้เกิดคุณ เกิดโทษ ทำให้เกิดทุกข์โศกโรคภัย หรือทำให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและอายุยืนยาวหรือสั้นได้ ดังนั้น เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 61 พรรษา 28 กรกฎาคม 2556 จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแห่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชน อันนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองของชนในชาติอีกต่อไป
 
 
 ...................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com