FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ศูนย์ 3 วัยห้วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 28 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 369 คน)
 
ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา 28 กรกฎาคม 2556
          เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (28 กรกฎาคม 2556) ที่ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดโครงการ "ศูนย์ 3 วันฯ ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2556” โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีและได้เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 61 พรรษา 28 กรกฎาคม 2556 และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ปลูกต้นมะหาด ต้นไม้ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันพัฒนาปลูกพืชผักสวนครัว ทำความสะอาดบริเวณศูนย์ 3 วัย ด้วย และในช่วงเย็นเวลา 18.30 น. เป็นต้นไปมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารด้วย
          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงมีพระแสรับสั่งถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวว่าควรมีศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นวงจรของทุกช่วงวัย โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้น้อมนำพระแสรับสั่งดังกล่าวมาดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จัดตั้งศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ได้แก่ วัยเด็ก วัยพ่อแม่ และวัยปู่ ย่า ตา ยาย โดยมอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวห้วยโพธิ์ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แห่งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากตัวเมือง 7 กม. ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์มอบอาคารสำนักงานให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ให้บริการแก่ประชาชนมีนางจิราพร สุวรไตร เป็นผู้จัดการศูนย์แห่งนี้
 
.................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com