FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 12 ตรวจติดตามการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 30 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 225 คน)
 
เช้าวันนี้ (30 กรกฎาคม 2556) ที่ห้องประชุม POC ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวนิดา สักการโกศล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือ ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์ โดยมี ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน

นางวนิดา สักการโกศล ประธาน ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า บทบาทของ ก.ธ.จ.จะมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเมื่อ ก.ธ.จ. ทำงานกันเต็มที่ และจะทำให้ประชาชนมีที่พึ่งอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ก.ธ.จ. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในปี 2556 จำนวน 3 โครงการใหญ่ ๆ ประกอบด้วย 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง, 2.โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี และ 3.โครงการขุดลอกลำห้วย ตามลำน้ำสายรองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น นั้นพบว่ามีปัญหาในบางจุด ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์ ก็ได้ทำหนังสือท้วงติง แนะนำไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ ก็ได้รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่างดี และขอฝากไปถึงหน่วยงานที่มีการก่อสร้างขอให้จัดทำป้ายแสดงรายละเอียดของโครงการที่กำลังดำเนินการและติดตั้งในจุดที่เห็นเด่นชัด หากมีกรณีที่ต้องแก้ไขสัญญาก็จะต้องปรับปรุงแผ่นป้ายให้ถูกต้องด้วย

สำหรับข้อมูลรายละเอียดการติดตามสอดส่องโครงการต่าง ๆ ของ ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์นั้นสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ FM 93.00 MHz ทุกวันพุธเวลา 15.30-16.00 น. ซึ่งจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 นี้เป็นต้นไป และหากประชาชนประสงค์ที่จะให้ ก.ธ.จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการในพื้นที่ใดสามารถโทรประสานแจ้งข้อมูลได้ที่ นายชัยพล ไชยคำมิ่ง รองประธาน ก.ธ.ธ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 089-3502521 ตลอด 24 ชั่วโมง

...................................วิภาดา รัตนโรจนา/ข่าว ดวงใจ หงษ์จันทร์/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com