FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์จัดสร้างบ้านพักอาศัยให้เด็กหญิงกตัญญูดูแลพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาต

วันที่ 30 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 150 คน)
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่มีระยะการรับราชการครบ 20 ปีบริบูรณ์ และมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องการทำความดีแก่เด็กหญิงยอดกตัญญูที่ดูแลพ่อพิการ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 โดยมีนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการครบ 20 ปีบริบูรณ์โดยมีความรู้ ความสามารถ และมีธรรมาภิบาล ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยและในโอกาสเดียวกันนี้นายสุวิทย์ สุบงกฎ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องการทำความดีแก่ น้องนุ่น หรือเด็กหญิงสุภาพร ญาณสิทธิ์ อายุ 11 ปี อยู่บ้านเลขที่ 117 บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13 ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นเด็กที่มีความกตัญญูดูแลพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาต เป็นเวลา 3 ปี ในด้านการช่วยเหลือนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการ ภาคเอกชน หลายภาคส่วนต่าง ๆ ได้ช่วยเหลือไปเบื้องต้นแล้วและทางเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้สร้างบ้านพักอาศัยให้ตามแบบของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ราคาประมาณ 100,000.-บาท


...................................สุรพล คุณภักดี/ข่าว
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com