FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์ปล่อยพันธุ์ปลาเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนของชุมชน

วันที่ 31 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 141 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ปล่อยพันธุ์ปลานานาชนิด รวม 206,559 ตัว เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำของชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
          วันนี้ 31 กรกฎาคม 2556 2556 นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล นาจำปา นักเรียน และประชาชนชาวตำบลนาจำปา ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลานานาชนิด ได้แก่ พันธุ์ปลายี่สกเทศจำนวน 50,000 ตัว พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ 150,000 ตัว พันธุ์ปลานิล 4,000 ตัว พันธุ์ปลาสวาย 2,550 ตัว และพันธุ์ปลาบึก จำนวน 9 ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 206,559 ตัว ลงแหล่งน้ำหนองธรณีสงฆ์ บ้านหนองโพน หมู่ที่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำเพื่อชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและใช้ประโยชน์แหล่งน้ำเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์และเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำของชุมชน
 
…………………….. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com