FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 31 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 170 คน)
 
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปีนี้พบว่ามีความรุนแรงมากเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบสถิติข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี  สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 510 ราย เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ช่วงอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 10-14 ปี ป่วย 169 คน อายุ 15-24 ปี ป่วย 174 คน และอายุ 5-9 ปี ป่วย 84 คน อาชีพที่ป่วยมากที่สุด นักเรียน นักศึกษา 394 คน เกษตรกร 47 ราย อาชีพอื่น ๆ 31 คน อำเภอที่พบมากที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 5 อันดับแรก คือ อำเภอเขาวง นาคู คำม่วง ร่องคำ และอำเภอสามชัย
          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวอีกว่า การต่อสู้กับโรคไข้เลือดออกนั้น ลำพังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. หรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถชนะได้ จึงขอให้ประชาชนทุกคนได้ให้ความร่วมมือดูแลบ้านตนเองไม่ให้มีลูกน้ำยุงลายด้วยการทำสิ่งแวดล้อมในบ้านไม่ให้มีน้ำขัง ใช้ทรายอะเบทลงตามอ่างน้ำใช้ทำลายลูกน้ำยุงลาย และให้ทุกคนตระหนักไว้ว่า ไม่มีลูกน้ำไม่มียุงลาย ไม่มียุงลาย ไม่มีไข้เลือดออก และการป้องกันดีที่สุดอีกอย่างคือการใช้ยาที่มีส่วนผสมองตะไคร้หอมทากันยุง
 
 .................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com