FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
KBO กาฬสินธุ์ ประเมินผลและรับรองผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

วันที่ 1 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 312 คน)
 
เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดกาฬสินธุ์  ประเมินผลพิจารณาให้คะแนนและรับรองผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตชุมชน จาก 3 ด้าน 11 ประเด็น เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเตรียมเข้าประกวดระดับประเทศ โดยมีกลุ่มผู้ผลิตจำนวน 167 กลุ่มนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการประเมิน เมื่อเวลา 10.00 น.
          วันนี้ (1 สิงหาคม 2556) ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการประเมินผลและรับรองผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตชุมชน โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประเมินผลและรับรองผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตชุมชนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนการรับรองการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก KBO จังหวัด ประกอบด้วย 3 ด้าน 11 ประเด็น และจัดคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเพียง 1 กลุ่ม เข้าร่วมประกวดผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดดีเด่น (OTOP KBO CONTEST) และนำผลงานไปแสดง จำหน่ายในระดับประเทศ โดยมีกลุ่มผู้ผลิตชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 167 กลุ่ม ส่งผลงานเข้าร่วมการประเมิน
          นายเกษตร หาญสุริย์ พัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ 1.ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน 2.การคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเตรียมประกวดระดับประเทศ และ 3.ประชุมประเมินผลและรับรองผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 โดยคณะกรรมการประเมินแบ่งเป็น ชุดที่ 1 ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรไม่ใช่อาหาร ชุดที่ 2 ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย และชุดที่ 3 ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ทั้งนี้ผลการประเมินการรับรองในทุกด้านไม่น้อยกว่า 60 คะแนน  นอกจากนี้ได้จัดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยคณะวิทยากร ด้านนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP นับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 แล้วประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนที่มีวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ ก็จะทำให้สินค้าสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ทีเดียว
 
............................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com