FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์ เยี่ยมผู้ทุพพลภาพ เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 5 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 118 คน)
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเดินทางไปเยี่ยมผู้ทุพพลภาพเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และสร้างความประทับใจแก่ผู้ทุพพลภาพ
 
บ่ายวันนี้ 5 สิงหาคม 2556 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปเยี่ยมนายประยุทธ ภูใบบัง ที่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 5 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 พร้อมได้มอบสิทธิกรณีชราภาพจำนวน 92,750 บาท แก่นายประยุทธ ภูใบบัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างความประทับใจให้กับผู้ทุพพลภาพและผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม
 
นางภัทรินทร์ พัฒนจักร ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดออกเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ และผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในวันสำคัญต่าง ๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ วันครบรอบสถาปนากระทรวงแรงงาน และวันสำคัญอื่น ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันตน
 
 
 
.....................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว / วิภาดา รัตนโรจนา ภาพ
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com