FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

วันที่ 6 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 174 คน)
 
พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างดีเด่น จำนวน 9 คน
 
เช้าวันนี้ (6 สิงหาคม 2556) ที่วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดประชานิยม ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี และเชิดชูแม่ตัวอย่างดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556 โดยมีนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
จากนั้นได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างดีเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริหารพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประจำปีนี้ จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย นางดวงใจ ฉายจิต , แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา, นางเปียทิพย์ สมรส, นางละมุล พรรณรื่น , นางวราพร เขจรใหญ่ , นางวิไลลักษณ์ ศรีวณิชชากร, นางหนูละมุล โคตะนนท์, นางอนงค์ ฉายบุญครอง, และ นางอรพรรณ สารปะ
 
นางน้อย นิยมพงษ์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดประชานิยม จัดงานวันแม่แห่งชาติ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของปวงชนชาวไทย วโรกาสนี้พระองค์ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2556 ความว่า "คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่ว-ดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี”
 
 
 ………………………………..…………. วิภาดา รัตนโรจนา : ข่าว
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com