FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๔

วันที่ 4 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 106 คน)
 
นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ดังนี้ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่หอประชุมอำเภอคำม่วง วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่หอประชุมอำเภอยางตลาด วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่หอประชุมอำเภอร่องคำ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่หอประชุมโรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ร่วมบริจาคโลหิต ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
 
………………………..สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com