FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ตามโครงการ ชาวกาฬสินธุ์ปลอดตาต้อกระจก

วันที่ 19 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
 
ประชาชนกว่า 700 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองตาต้อกระจกที่โรงพยาบาลธีรวัฒน์ ตามโครงการ ชาวกาฬสินธุ์ปลอดตาต้อกระจก
          นายแพทย์ ธีรวัฒน์ ร่มไทรทองไพรัช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธีรวัฒน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลบ้านแพร้ว โรงพยาบาลศุพมิตรและ โรงพยาบาลธีรวัฒน์ ได้ร่วมกันจัดโครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ปลอดตาต้อกระจก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีเป้าหมายที่จะให้ชาวกาฬสินธุ์ อายุ 50 ปีขึ้นไป ประมาณ 2 แสนคนเศษ ปลอดจากอาการตาต้อกระจก ภายในปี 2556 นั้น ปรากฏว่า ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังมีไม่ถึง ร้อยละ 50 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลายสาเหตุ อาทิ การกระจายข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ,กลุ่มเป้าหมายไม่สะดวกในห้วงเวลาที่มีการนัดหมายคัดกรองของโรงพยาบาล หรือ ขาดความเชื่อมั่นต่อโครงการซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาผ่าตัดแต่อย่างใด และในวันนี้ที่โรงพยาบาลธีรวัฒน์ เป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 700 คน ซึ่งมีทั้งผู้ที่เตรียมเข้ารับการรักษาเผ่าตัด ตา ดวงครั้งแรก และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่พร้อมจะผ่าตัดตา ดวงที่ 2 แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้กล่าวว่าพร้อมจะสนับสนุนโครงการชาวกาฬสินธุ์ปลอดตาต้อกระจกต่อเนื่องไปจนถึงปีงบประมาณ 2557 ดังนั้นผู้ที่พลาดจากการดำเนินการในห้วงเวลานี้ ขอให้ติดตามโครงการนี้ได้อีกในห้วงเดือนตุลาคม 2556 โดยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งใกล้บ้าน หรือที่โรงพยาบาลธีรวัฒน์ ได้ทุกวัน
 
 ......................................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com