FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ยังเสี่ยงต่อปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าประเวณีเพราะมีการแข่งขันสร้างสถานบันเทิงและสถานบริการเพิ่มขึ้นและมีการแข่งขันกันสูง

วันที่ 21 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
 
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ค้ามนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่พบการกระทำผิดหรือเข้าหลักเกณฑ์ว่าด้วยการค้ามนุษย์ ช่วงที่ผ่านมาพบเพียงปัญหาการแอบซื้อ แอบขายประเวณีในกลุ่มวัยรุ่น และปัญหาการมั่วสุมเท่านั้น ปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้ไม่มีความรุนแรง ทั้งนี้ เพราะเป็นจังหวัดเกษตรกรรม ส่วนรูปแบบจากการแสวงประโยชน์จากการประเวณี พบว่าเป็นการขายบริการทางเพศจากสถานบริการต่าง ๆ เช่น คาราโอเกะ ร้านอาหารและแฝงมากับการท่องเที่ยว รองลงมาเป็นการใช้แรงงานหรือบริการ และการนำคนมาขอทาน แม้ว่าคดีค้ามนุษย์มีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับคดีอาญาประเภทอื่นภายในจังหวัด แต่ปัญหาการค้ามนุษย์ มีความรุนแรงเนื่องจากเป็นคดีอาญาที่มีความซับซ้อน ผู้กระทำความผิดทำงานเป็นเครือข่ายรูปแบบการค้ามนุษย์และวิธีการหลอกหลวง มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล ผู้เสียหายจึงไม่ให้ความร่วมมือทำให้การดำเนินคดี มีความยุ่งยากเพราะปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีความสลับซับซ้อนมีหลากหลาย เช่น การแสวงหาประโยชน์บังคับขอทาน กักขัง หน่วงเหนี่ยว ทำร้าย ทุบตี ข่มขืน บังคับให้ขายบริการทางเพศ ซึ่งหลายกรณีมักพบเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องและแสวงหาประโยชน์ เช่น การซื้อบริการจากเด็ก การรับสินบน มีส่วนร่วมในการปลอมแปลงเอกสารปกปิดหลักฐาน และมีลักษณะการกระทำที่เป็นกระบวนการค้ามนุษย์จนยากต่อการบังคับใช้กฎหมาย

อนาคตเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว จะเกิดการเคลื่อนย้าย ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และแรงานในกลุ่มประเทศอาเซียน จังหวัดกาฬสินธุ์อาจมีแรงงานเคลื่อนย้ายเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งจะต้องมีปัญหาตามมาอีกมากทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม ปัญหาแรงงาน ปัญหาการค้าประเวณี ตลอดจนปัญหาที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์หลากหลายรูปแบบ ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงต้องมีความเตรียมพร้อมในการรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งแรงงานที่เข้ามาทำงานส่วนมากก็จะเป็นลูกจ้างที่มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพราะเป็นแรงงานที่มีค่าแรงต่ำเมื่อเทียบกับค่าแรงในประเทศ
 

.........................................สุรพล คุณภักดี/ข่าว
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com